Pagrindinis

JAV LB Centrinės New Jersey Apylinkės
Lituanistinė mokykla “Lietuvėlė”

Lituanistinė mokykla “Lietuvėlė” savo veiklą pradėjo 2010 metų rugsėjo mėnesio 4 dieną.

Pamokos vyksta nuo 9 val ryto iki 1-2 pm.

Mokykla veikia šeštadieniais nuo rugsėjo mėn iki gegužės pabaigos. Mokykloje  mokoma  lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, geografijos, gamtos pažinimo  ir bendravimo lietuviškai. Supažindinama su lietuvių tautos papročiais, tradicijomis.

 Auksė Motto – lituanistinės mokyklos “Lietuvėlė” vadovė

Mokytojai: Onutė Stučkienė, Reda Seselgienė, Rita Clemens, Rasa Ardytė – Juškienė , Justina Verbejus.
Padejėjos:
Gabriela Trzepizur, Greta Karakaj

Kiekvieno lietuvio įsijungimas į lietuvišką veiklą sustiprins ir suvienys mus lietuvius išsibarsčiusius po pasaulį. Tik vienybėje mes esam stiprūs! Gali įdėti paveiksliuką apie Lietuvą.