Naudingos nuorodos

“Mūsų laikai, Lietuvos akimis žiūrint. Skirta išeivijos jaunimui.”

http://www.laikaivaikams.org


JAV LB Švietimo Tarybos darbo ir tvarkos nuostatai lituanistinėms mokykloms

https://www.svietimotaryba.org/svietimo-tarybos-nuostatai/


 JAV LB lituanistinių  mokyklų kontaktus galite rasti Švietimo Tarybos Tinklapyje:

https://www.svietimotaryba.org/lituanistines-mokyklos-ir-stovyklos/


JAV laikraštis “Draugas”

https://www.draugas.org/


Lituanistinių studijų katedra

http://www.lsk.flf.vu.lt/


Lietuvių literatūros antologija

http://www.literatura.lt/


Žurnalas “Bitutė”

ww.bitute.lt


 Geografija

http://lietuvosmarsrutai.eu


Lietuvos Istorija

http://www.šaltiniai.info/index/content/


Interaktyvi lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazė

http://www.šaltiniai.info


Internetinis žurnalas “Pasaulio lietuvis”

http://www.pasauliolietuvis.com/


Lietuvių kalbos pamokos

https://www.wikihow.com/Learn-Lithuanian