Kalendorius
September 2018
M T W T F S S
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Lietuvėlės Facebook

Apie Mokyklą

MOKYKLOS “LIETUVĖLĖ” MISIJA YRA:

           Ugdykime ir tobulinkime lietuvybę.

 Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą. 

Mokyklos  tikslas mokyti lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, geografijos, gamtos pažinimo.  Mokyti vaikus lietuviškai kalbėti ir gebėjimą bendrauti su savo bendraamžiais ir kitais savo aplinkos žmonėmis. Mokyti rašyti, naudotis rašytiniais šaltiniais, mokyti reikšti mintis ir jausmus rašytine kalba.

Ugdyti pagarbą tautos kultūrai, papročiams, tradicijoms ir toleranciją kitoms kalboms ir tautoms.

Mokykla remiasi JAV LB Švietimo tarybos
 nustatyta programa, gairėmis ir mokyklos
 nuostatais.

 1. Į  ikimokyklinio amžiaus klasę priimami vaikai nuo 3 metų amžiaus.
  Į parengiamąją klasę priimami mokiniai kuriems suėjo 5 metai iki rugsėjo 1 dienos.
  3. Į pirmą klasę priimami mokiniai ,kuriems suėjo 6 metai iki rugsėjo mėn.
  4. Į kitas klases priimami mokiniai ,atsižvelgus į jų amžių ir lietuvių kalbos lygį.
 2. Visos pamokos vyksta lietuvių kalba

  DĖSTOMOS TEMOS: LIETUVIŲ KALBA, SKAITYMAS, RAŠYMAS IR KALBOS SUPRATIMAS.
  TĖVYNĖS PAŽINIMAS: LIETUVOS ISTORIJA, LIETUVOS GEOGRAFIJA. BENDRUOMENĖS PAŽINIMAS, LIETUVIŲ KULTŪROS ŠVENTĖS, PAPROČIAI, TRADICIJOS, TAUTODAILĖ, DAINAVIMAS, TAUTINIS MUZIKINIS IŠSILAVINIMAS,TAUTINIAI ŠOKIAI, ŽAIDIMAI, RATELIAI.

   MOKSLAPINIGIAI

Mokykla yra išlaikoma tėvų mokamais mokslapinigiais bei aukomis.  
Nuolaida taikoma šeimai, kuri leidžia į mokyklą daugiau vaikų

2016 m – 2017 m.

Mokslo metai prasideda 2016 metų rugsėjo 10 dieną ir baigiasi 2017 metų gegužės 30 dieną.